De CAO voor de sector kunsteducatie wordt afgesloten door: Cultuurconnectie enerzijds en AVV en FNV Kunstenbond anderzijds.

In de CAO is door sociale partners afgesproken dat werkgevers jaarlijks premie afdragen aan de Stichting OAK. De Stichting ontwikkelt activiteiten die van belang zijn voor de werkgevers en werknemers in de sector. De basis van deze activiteiten zijn de CAO-afspraken.

Heeft u vragen over de inhoud van de CAO?
dan kunt u die richten aan de partij betrokken bij de CAO waar u lid van bent:

Ontwikkelingen

 • CAO Kunsteducatie – werkingssfeer en algemeen verbindend verklaring

  Sociale partners in de branche Kunsteducatie hebben in de tussen-cao met looptijd 1 juli 2019 tot...

  Lees meer...

 • Persbericht

  ‘Veranderende sector kunsteducatie vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en vertrouwen’ De...

  Lees meer...

 • Onderzoek

  Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector...

  Lees meer...

 

 

downloads