Sectorcommissie Ontslagvolgorde Kunsteducatie

Partijen bij de cao Kunsteducatie hebben bij wijze van pilot een Sectorcommissie Ontslagvolgorde Kunsteducatie (hierna SOK) ingesteld.   

De pilot houdt in dat alleen organisaties die lid zijn van Cultuurconnectie een ontslagaanvraag bij de SOK kunnen indienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Zie voor nadere informatie artikel 13B:4 van de cao Kunsteducatie en het reglement SOK (ook te vinden bij Downloads).

Met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is de regelgeving omtrent ontslag gewijzigd. De ontslagvolgorde zoals voor docenten vroeger in de CAO Kunsteducatie gehanteerd werd, is niet meer onverkort in dezelfde vorm mogelijk. Partijen hebben daarom aanvullende afspraken gemaakt. Hierbij maken zij gebruik van de wettelijke mogelijkheid tot het handhaven van de sectorspecifieke ontslagvolgorde zoals die in verschillende opeenvolgende CAO´s was opgenomen. Een noodzakelijke aanvulling hierop is de instelling van een Sectorcommissie Ontslagvolgorde, de SOK. Deze blijft de oude situatie benaderen en toetst ontslag preventief aan de branche-eigen afvloeiingssystematiek. De Sectorcommissie is noodzakelijk omdat het UWV ontslagaanvragen volgens de afwijkende ontslagvolgorde niet mag toetsen.

Arbeid in de branche kunsteducatie is vaak verknocht aan een bepaalde docent en niet zomaar verplaatsbaar. Met het instellen van een Sectorcommissie die de eigen systematiek toepast wordt volgens CAO-partijen voorkomen dat ontslag leidt tot meer ontslag. De werkgever moet toestemming krijgen van de SOK voordat hij een contract met de medewerker kan opzeggen.

De voorkeur van CAO-partijen gaat er naar uit een ontslag te regelen via een vaststellingsovereenkomst. CAO-partijen wijzen erop dat de gang naar de Sectorcommissie alleen nodig is wanneer het initiatief tot (gedeeltelijk) ontslag bij de werkgever ligt en werkgever en werknemer er niet onderling via een vaststellingsovereenkomst uitkomen.

Voor meer informatie of voor een ontslagaanvraag kunt u een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij de downloads vindt u de geanonimiseerde beschikkingen van de huidige aanvragen.

Ontwikkelingen

 • CAO Kunsteducatie – werkingssfeer en algemeen verbindend verklaring

  Sociale partners in de branche Kunsteducatie hebben in de tussen-cao met looptijd 1 juli 2019 tot...

  Lees meer...

 • Persbericht

  ‘Veranderende sector kunsteducatie vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en vertrouwen’ De...

  Lees meer...

 • Onderzoek

  Het OAK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige arbeidsverhouding in de sector...

  Lees meer...

 

 

downloads